Ἀπο τὴν ἐκδήλωσιν τῶν παιδιῶν, τὰ ὁποῖα συμμετεῖχαν στὶς δραστηριότητες τῆς ἐνορίας μας. 3 Ἰουλίου 2016.

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!