Θεία Λειτουργία ἱερᾶς πανηγύρεως ἁγίου Νικολάου 2012

Ἀπὸ τὴν πανηγυρικὴ θεία Λειτουργία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων 1 Ἰουλίου 2013.

Ἀπὸ τὴν θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου 5 Ἰουλίου 2013.

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!