Καλῶς ἤλθατε στὸν ἱστοχῶρον τῆς ἐνορίας μας..

         Ἡ ἐνορία μας, μέσα ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴν αὐτὴν σελίδα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐνημέρωσιν τῶν πιστῶν, συμβάλλει εἰς τὴν κατήχησιν τῶν ἐπισκεπτῶν της καὶ διευρύνει τὸ ποιμαντικόν της ἔργον.

       Ἡ ἐνορία μας, εὔχεται στοὺς ἐπισκέπτες της καλὴν πλοήγησιν μὲ τὴν εὐχὴν τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ,  τοῦ Παναγίου Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ. 
Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου

Ὁ ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς ἐνορίας μας, εἶναι κτίσμα τοῦ 14ου αἰῶνος καὶ ἀφοῦ καταστράφηκε,  πιθανὸν τὸ 1669, ἐπανεκτίσθει τὸ 1857 καὶ εἶναι δίκλιτος. Τὸ δεξιὸ (νότιο) κλίτος εἶναι ἀφιερωμένο στὸν ἅγιο Νικόλαο (ἑορτάζει 6 Δεκεμβρίου) καὶ τὸ ἀριστερὸ (βόρειο) κλίτος στὸν ἅγιο Σπυρίδωνα (ἑορτάζει 12 Δεκεμβρίου).

Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς ἁγίου Νικολάου

Ἄνω Ἀρχάναι Ἡράκλειον Κρήτης

Τ.Κ. 70100
agnik.arh@gmail.com
☎ & fax: 2810 751769

Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας (Φανερωμένης)

ἱερὸς  Ναὸς τῆς Παναγίας, τῆς ἐνορίας μας, εἶναι κτίσμα τοῦ 14ου αἰῶνος, ἀλλὰ κατεστράφη καὶ ἐπανεκτίσθη καὶ αὐτός. Ὁ σημερινὸς ἱερὸς ναός, εἶναι κτίσμα τριῶν διαδοχικῶν περιόδων καὶ εἶναι τρίκλιτος. Τὸ δεξιὸ (νότιο) κλίτος εἶναι τὸ πρῶτο χρονολογικὰ κτίσμα (1690) καὶ εἶναι ἀφιερωμένο στὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου (ἑορτάζει 25 Μαρτίου). Τὸ μεσαῖο (κεντρικὸ) κλίτος εἶναι κτίσμα μεταγενέστερο τοῦ πρώτου (ἀρχὲς περίπου τοῦ 18ου αἰῶνος) καὶ εἶναι ἀφιερωμένο στὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου (ἑορτάζει 15 Αὐγούστου). Τὸ τρίτο (βόρειο) κλίτος εἶναι κτίσμα μεταγενέστερο τῶν προηγουμένων (μέσα περίπου τοῦ 19ου αἰῶνος), καὶ εἶναι ἀφιερωμένο στοὺς Ἁγίους Πάντες (ἑορτάζει τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων).  

Ἄνω Ἀρχάναι Ἡράκλειον Κρήτης

Τ.Κ. 70100
agnik.arh@gmail.com
☎ & fax: 2810 751769

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!